รายการบริการของร้านเสริมสวย

ใช้สำหรับรายการบริการของร้านเสริมสวย

รายการตัด

***ตัดผม
ใช้เพื่อการอธิบายรายละเอียดของการเรียกเก็บเงิน และรายการที่ให้บริการและอื่น ๆ
***ตัดผม
ใช้เพื่อการอธิบายรายละเอียดของการเรียกเก็บเงิน และรายการที่ให้บริการและอื่น ๆ
***ตัดผม
ใช้เพื่อการอธิบายรายละเอียดของการเรียกเก็บเงิน และรายการที่ให้บริการและอื่น ๆ

บริการดัดผม

***ดัดผม
ใช้เพื่อการอธิบายรายละเอียดของการเรียกเก็บเงิน และรายการที่ให้บริการและอื่น ๆ
***ดัดผม
ใช้เพื่อการอธิบายรายละเอียดของการเรียกเก็บเงิน และรายการที่ให้บริการและอื่น ๆ
***ดัดผม
ใช้เพื่อการอธิบายรายละเอียดของการเรียกเก็บเงิน และรายการที่ให้บริการและอื่น ๆ

อื่น ๆ

*****
ใช้เพื่อการอธิบายรายละเอียดของการเรียกเก็บเงิน และรายการที่ให้บริการและอื่น ๆ
*****
ใช้เพื่อการอธิบายรายละเอียดของการเรียกเก็บเงิน และรายการที่ให้บริการและอื่น ๆ

การแนะนำพนักงาน

เขียนข้อสังเกตและอื่น ๆ สำหรับการแนะนำพนักงาน

ชื่อพนักงาน 1

ใช้สำหรับการแนะนำพนักงาน

ชื่อพนักงาน 1

ใช้สำหรับการแนะนำพนักงาน

ชื่อพนักงาน 1

ใช้สำหรับการแนะนำพนักงาน

powered by crayon